LATA Expo to return in London this autumn

LATA Expo to return in London this autumn