Nakheel to welcome UAE Tour to Dubai on Friday

Nakheel to welcome UAE Tour to Dubai on Friday